Časté otázky...

Zde se snažíme odpovědět na obvyklé a časté otázky. Pokud zde odpověď nenajdete tak nám napište.

Proč to děláme?

Dlouhodobým problémem v našem klubu je nedostačující zázemí. Momentálně máme velké množství dětí v mládežnických týmech a pokud je chceme udržet, musí se k nám rády vracet. Toho docílíme soustavným rozvojem a investicemi do  areálu.

Více o sportovní infastruktuře

Komu pomůžete?

Pomůžete rozvoji sportu na Skalsku a členům sportovního klubu. Nikdo se nechce scházet a převlékat v prostorách, které pamatují padesátá léta a s hygienou nemají nic společného. Naše děti si zaslouží zdravé a čisté místo pro sportování.

Kam půjdou finance?

Finance budou použity výhradně na podporu sportu dětí a mládeže, rozvoj sportovního areálu a v neposlední řadě na nákup sportovních pomůcek a vybavení areálu (sítě, míče, branky atd.) Investice řadíme do tří celků.

  1. investice do rozvoje sportu (sportovní pomůcky)

  2. investice do oslav 90. let formou sponzorských smluv

  3. Investice do sportovního areálu - právě probíhající rekonstrukce šaten a zázemí klubu

Jak přispět?

Nejlepší způsob je finanční dar, který nám můžete poslat na oficiální účet nebo dát finanční dar v hotovosti zástupci klubu od kterého dostanete potvrzení o daru.  

Více o sponzoringu

Kam poslat?

Nejtransparentnější způsob kam nám můžete poslat váš dar je na oficiální účet. SK Skalsko 483263349/0800  Dárci, kteří dají souhlas budou průběžně zveřejňovány na našem webu.  

Kdo rekonstrukci provádí?

Rekonstrukci má na starost náš člen výkonného výboru Filip Pokorný bez nároku na jakýkoliv honorář. Obec Skalsko společně s hlavním investorem společností Bohemia Decor zastřešuje celou akci. Samotní řemeslníci, kteří budou rekonstrukci provádět jsou bývalí hráči nebo rodiče hráčů SK Skalsko, kteří své ceny stáhli na minimum a jsou tedy také donátoři našeho projektu. Tím se snažíme garantovat transparentnost celé akce. Samozřejmostí jsou brigády našich členů. Více o rekonstrukci zde

Naši partneři

Děkujeme našim partnerům za podporu