Návrh sponzorské nabídky pro potenciální partnery


SK SKALSKO je fotbalový klub, který sídlí v obci Skalsko od roku 1934.


Vážení sportovní přátelé,

rádi bychom Vám, potenciálním partnerům, představili Sportovní Klub Skalsko.

SK Skalsko je fotbalovým klubem s dlouholetou tradicí od roku 1934, který odchodem sponzorů pomalu ztratil vše ze svého dřívějšího fotbalového lesku. 

V tento okamžik se snažíme budovat nové Skalsko a u příležitosti výročí 90. let fotbalu na Skalsku Vás chceme touto cestou požádat o sponzorský dar či příspěvek, který podpoří a zkvalitní naši systematickou přípravu mladých hráčů fotbalu.


Filosofie klubu:

Hlavní filosofií klubu je vychovávat děti s láskou k fotbalu, z kterých vyrostou fotbalisti s dobrým charakterem a týmovým myšlením. Cílem není u hráčů hledět na výsledky a výkony, ale hlavně na radost a prožitek ze hry, emoce, zápal pro hru či všestranný rozvoj jednotlivce.

V klubu působí celkem 6 týmů – muži, dorost U19, tři mládežnické týmy a Stará garda (věk 35+). Mládež tvoři mladší přípravka U7 , starší přípravka U9  a žákovský tým U15 . V klubu si tak můžou zahrát téměř všechny věkové kategorie – od předškoláků po seniory. Každá kategorie je zastoupena velkým množstvím hráčů. Současně klub dle statistik FAČR eviduje 116 členů, z toho 65 členů je mladších 18 let. Žádný jiný sportovní subjekt na Skalsku o tolik dětí nepečuje. Naším cílem je přivést mládež ke sportu a tím zabránit rozvoji negativních sociálně patologických jevů ve společnosti.


Naše cíle:
 • Postupná rekonstrukce sportovního areálu

 • Udržení a rozvoj mládežnického fotbalu

 • Výchova dětí a mládeže s láskou ke sportu

 • V budoucnu postup do vyšších tříd 


Naše vize:

Víme, že toho není moc co můžeme nabídnout a že jsme lokální klub, který se nemůže rovnat městským klubům. Jsme realisté a momentálně nemáme ambice stát se klubem, kterému jde primárně o výsledky a postupy za každou cenu. Naším cílem je vybudovat sportovní areál do kterého se budou děti rády vracet, kde bude čisté a moderní zázemí a tím bude všem přinášet radost ze sportu. 

Díky vám, našim budoucím partnerům, můžeme naší vizi zhmotnit. Budeme mít co nabídnout a věříme, že tím přivítáme více a více nových dětí, hráčů a členů našeho sportovního klubu. Je jasné, že růst se dostaví pokud budou na správném místě lidé, kteří mají chuť a zápal se této vizi věnovat. Nic ale není zadarmo, vše stojí velké množství času a samozřejmě financí. My máme chuť a čas a vy máte potřebné finance. Proto vás prosíme, vstupte s námi do života klubu a utvářejte jeho historii...


Plánované projekty k zlepšení sportovního areálu ve spolupráci s obcí Skalsko: 
 • Kompletní rekonstrukce interiéru zázemí klubu - vybudování nových a větších šaten 

 • Instalace automatického zavlažovacího systému hřiště - 

 • Kompletní rekonstrukce pláště budovy zázemí klubu - zateplení budovy a výměna oken 

 • Příprava projektu na výstavbu multifunkčního hřiště s umělým povrchem a osvětlením pro zimní tréninky 

 • Postupná revitalizace sportovní haly


Plánované akce k oslavám 90 výročí založení klubu:
 • 16. února Sportovní ples ( cca 250 hostů)

 • 23. února Výroční schůze klubu za účasti členů klubu (cca 100 členů)

 • 18. května Oslavy výročí utkání Legend Skalska vs. Real Top Praha, sportovním týmem složeným z osobností kulturního a sportovního života. (cca 1000 diváků)

 • Mládežnický fotbalový turnaj Memoriál Karla Kumbery za účasti desítek žákovských týmů (cca 200 účastníků)

 • 1. ročník fotbalového turnaje k 90. výročí s názvem sponzora klubu

 • Spousta dalších doprovodných akcí během celého roku


Možnosti prezentace:
 • na dresech a klubovém oblečení

 • během cca 50 zápasů ročně konaných v areálu SK Skalsko 

 • ve sportovním areálu Skalsko

 • na speciálních fotbalových turnajích a zápasech

 • na sociálních sítích klubu a obce Skalsko

 • na webových stránkách klubu a obce Skalsko

 • na tiskovinách

 • na společenských akcích klubu a akcích pořádaných obcí Skalsko

Rozpočet klubu:

Činnost klubu je financována z veřejných zdrojů prostřednictvím dotací a samotných členských příspěvků našich členů. Hlavním zdrojem financování jsou obce Skalsko a Kovanec, Zemědělská společnost Skalsko s.r.o. a stavební společnost Bohemia Decor Group s.r.o. Dary často poskytují rodiče hráčů, bývalí hráči či společnosti bývalých hráčů. Dary bývají finanční či materiální a to ve formě nákupu sportovního vybavení či tréninkových pomůcek. Dary jsou výhodné nejen pro klub, ale také pro darující fyzickou či právnickou osobu, která si díky darům může snížit základ daně.

Nulovou část tvoří sponzoring, na který se chceme zaměřit…


Návrh reklamních balíčku:

Výkonný výbor klubu vám tímto představuje návrh pěti balíčků, každý pro jednu úroveň sponzoringu. Balíčky pro generálního, hlavního a oficiálního partnera jsou určené pro sponzory, kteří mají zájem sponzorovat celý klub. Balíček pro týmového partnera je určen pro sponzory, kteří mají zájem podpořit pouze jeden  ročník, a rodinné partnerství je určeno pro ty jedince, kteří chtějí podpořit celý klub či jeden ročník bez větších nároků na protiplnění. 


Generální partner 150.000,- ročně

Titul generálního partnera může získat pouze jedna společnost, která tím získá výsadní postavení a bude jí nabídnuto největší množství protislužeb. Tento sponzor poskytne klubu jako protiplnění největší částku.

Generální partner získá tyto protislužby:

• logo větších rozměrů na přední straně dresu,

• logo na přední straně trenek,

• logo na klubovém oblečení dle domluvy,

• 4 reklamní panely okolo hřiště,

• prezentace a představení partnera na webových stránkách,

• prezentace a představení partnera na sociálních sítích,

• logo partnera na tiskovinách,

• uspořádání turnaje se jménem partnera v názvu včetně možnosti rozšířené

prezentace partnera (stánek, bannery, distribuce tiskovin partnera) a uspořádánísoutěže o produkty či služby partnera během přestávky,

• pronájem hřiště za zvýhodněných podmínek

• účast na společenských akcích klubu


Hlavní partner 50.000,- ročně                   

Status hlavního partnera bude nabídnut většímu počtu společností (max. 5), kteří za nižší cenu oproti generálnímu partnerovi obdrží stále poměrně velké množství protislužeb.

Hlavním rozdílem mezi tímto balíčkem a balíčkem pro generálního partnera je menší nabídka reklamních produktů – klub poskytne pouze logo na dresu, menší počet reklamních panelů v okolí hřiště a nenabídne logo na tiskovinách. Dále tento balíček postrádá uspořádání turnaje se jménem sponzora v názvu.


Oficiální partner 20.000,- ročně

 Balíček pro oficiálního partnera je určen pro firmy, které nemají možnost poskytnout tak velké množství finančních prostředků. Za tuto částku partner získává stále poměrně velké množství reklamních produktů – logo na dresu, prezentaci na webových stránkách a sociálních sítích, reklamní panel v okolí hřiště, dále volný vstup na společenské akce a možnost pronájmu hřiště pro vlastní účely.

 

Týmový partner 10.000,- ročně

 Titul týmového partnera je určen pro ty společnosti či jedince, kteří mají zájem podpořit pouze jeden ročník. Nabízené protislužby jsou téměř stejné jako u oficiálního partnera. Rozdílem je, že partner nebude prezentován na sociálních sítích a logo partnera bude na dresech pouze daného týmu. Proto je tento balíček nabízen za nižší cenu.

 

Rodinný partner do 5.000,-

Status rodinného partnera je určen pro jedince, kteří chtějí podpořit celý klub či vybraný ročník a nemají téměř žádné požadavky na protiplnění. Výše částky bude záviset na konkrétním jedinci, avšak doporučená výše je 5.000 Kč. Jako protiplnění poskytne klub jedinci 2 kusy klubového oblečení a volný vstup na společenské akce klubu.


Pokud Vás nabídka spolupráce alespoň trochu zaujala a jste ochotni podílet se na podpoře našeho klubu, navrhujeme osobní schůzku, kde bychom mohli probrat veškeré podrobnosti a představit naší vizi.

S přátelským pozdravem

Zdeněk Jakubec předseda klubu a Filip Pokorný člen výboru

 

Struktura klubu:

Klub je zapsaným spolkem. Hlavním cílem tedy není zisk, ale naplnění poslání organizace. Tím je v tomto případě organizovat sportovní činnost, zajišťovat provoz seniorských a mládežnických družstev, zajišťovat ekonomickou základnu pro plnění účelu spolku a hájit zájmy seniorské a mládežnické kopané.

SK Skalsko, spolek spolek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 3431/MSPH. Společnost vznikla 1. 1. 2014 a sídlí na adrese Skalsko 89, 294 26 Skalsko - Skalsko. IČO společnosti je 42717698.

Výkonný výbor klubu má pět členů. Předsedu, místopředsedu a tři členy. více zde

Časté otázky...

Zde se snažíme odpovědět na obvyklé a časté otázky. Pokud zde odpověď nenajdete tak nám napište.

Proč to děláme?

Dlouhodobým problémem v našem klubu je nedostačující zázemí. Momentálně máme velké množství dětí v mládežnických týmech a pokud je chceme udržet, musí se k nám rády vracet. Toho docílíme soustavným rozvojem a investicemi do infrastruktury areálu.

Více o sportovní infastruktuře

Komu pomůžete?

Pomůžete rozvoji sportu na Skalsku a členům sportovního klubu. Nikdo se nechce scházet a převlékat v prostorách, které pamatují padesátá léta a s hygienou nemají nic společného. Naše děti si zaslouží zdravé a čisté místo pro sportování.

Kam půjdou finance?

Finance budou použity výhradně na podporu sportu dětí a mládeže, rozvoj sportovního areálu a v neposlední řadě na nákup sportovních pomůcek a vybavení areálu (sítě, míče, branky atd.) Investice řadíme do tří celků.

 1. investice do rozvoje sportu (sportovní pomůcky)

 2. investice do oslav 90. let formou sponzorských smluv

 3. Investice do sportovního areálu - právě probíhající rekonstrukce šaten a zázemí klubu

Jak přispět?

Nejlepší způsob je finanční dar, který nám můžete poslat na oficiální účet nebo dát finanční dar v hotovosti zástupci klubu od kterého dostanete potvrzení o daru.  

Více o sponzoringu

Kam poslat?

Nejtransparentnější způsob kam nám můžete poslat váš dar je na oficiální účet. SK Skalsko 483263349/0800  Dárci, kteří dají souhlas budou průběžně zveřejňovány na našem webu.  

Kdo rekonstrukci provádí?

Rekonstrukci má na starost náš člen výkonného výboru Filip Pokorný bez nároku na jakýkoliv honorář. Obec Skalsko společně s hlavním investorem společností Bohemia Decor zastřešuje celou akci. Samotní řemeslníci, kteří budou rekonstrukci provádět jsou bývalí hráči nebo rodiče hráčů SK Skalsko, kteří své ceny stáhli na minimum a jsou tedy také donátoři našeho projektu. Tím se snažíme garantovat transparentnost celé akce. Samozřejmostí jsou brigády našich členů. Více o rekonstrukci zde