Rekonstrukce zázemí klubu.

V rámci 90 letého výročí založení klubu jsme se rozhodli, že je na čase zlepšit prostředí v kterém trénujeme a pustili jsme se do rekonstrukce šaten a zázemí našeho klubu. 
Vše samozřejmě stojí spoustu financí. Tímto Vás chceme požádat o jakoukoliv finanční či materiální podporu, která by nám pomohla náš projekt revitalizace sportovního klubu řádně dokončit.

Proč to děláme?

Dlouhodobým problémem v našem klubu je nedostačující zázemí. Momentálně máme velké množství dětí v mládežnických týmech a pokud je chceme udržet, musí se k nám rády vracet. Toho docílíme soustavným rozvojem a investicemi do  areálu.

Více o sportovní infastruktuře

Komu pomůžete?

Pomůžete rozvoji sportu na Skalsku a členům sportovního klubu. Nikdo se nechce scházet a převlékat v prostorách, které pamatují padesátá léta a s hygienou nemají nic společného. Naše děti si zaslouží zdravé a čisté místo pro sportování.

Naše týmy

Kam půjdou finance?

Finance budou použity výhradně na podporu sportu dětí a mládeže, rozvoj sportovního areálu a v neposlední řadě na nákup sportovních pomůcek a vybavení areálu (sítě, míče, branky atd.) 

Více o investicích

Kdo to dělá ?

Rekonstrukci má na starost člen výkonného výboru Filip Pokorný. Obec Skalsko společně s hlavním investorem spol. Bohemia Decor Group  zastřešuje celou akci. Řemeslníci, kteří rekonstrukci provádí, jsou bývalí hráči nebo rodiče hráčů našeho klubu.      

Jak přispět?

Nejlepší způsob je finanční dar, který nám můžete poslat na oficiální účet nebo dát finanční dar v hotovosti zástupci klubu od kterého dostanete potvrzení o daru.  

Více o sponzoringu

Kam poslat?

Nejtransparentnější způsob kam nám můžete poslat váš dar je na oficiální účet. SK Skalsko 483263349/0800  Dárci, kteří dají souhlas budou průběžně zveřejňovány na našem webu.  

Únor 2024

Galerie rekonstrukce

Průběh stavebních prací rekonstrukce šaten a zázemí

Leden 2024

Galerie rekonstrukce

Průběh stavebních prací rekonstrukce šaten a zázemí

Prosinec 2023

Galerie rekonstrukce

Průběh stavebních prací při rekonstrukci šaten a zázemí
1Rekonstrukce šaten | SK Skalsko

Naši partneři

Děkujeme našim partnerům za podporu